Els nostres serveis de Marketing

Estratègic - Operatiu - Gestió de Crisis

Marketing Estratègic i Operatiu

Pla estratègic de marketing i implementació a través del marketing operatiu

Community Management

Gestió de tota la teva comunicació digital. Presència en xarxes socials, posicionament web, comunicació Omnicanal

Comunicació de Crisis

Dissseny i implementació del pla de contingència per a qualsevol eventualitat de la teva empresa.

Àmbits d'actuació

Les nostres especialitats

Marketing Estratègic

 • Anàlisi extern: PESTEL, 5 Forces de Porter, Benchmarking, situació respecte la competència.
 • Anàlisi intern: Cicle de vida del producte, estacionalitat, aportació al marge, 4P's actual.
 • DAFO: Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
 • CAME: Corregir, afrontar, mantenir, explotar.
 • Pla estratègic: objectius qualitatius i quantitatius.

Marketing Operatiu

 • Desenvolupament del pla estratègic
 • USP: Unique Selling Proposition
 • 4P's de futur: Preu, lloc, promoció i producte
 • Mitjans de comunicació
 • Packaging
 • Xarxes socials i comunicació digital

Comunicació de Crisis

 • Detecció de possibles inconvenients
 • Plans de contingència
 • Comunicacions de crisis

Altres serveis

 • Pregunta'ns per si et podem ajudar en altres temes.

Clients: Petites i mitjanes empreses amb la voluntat d'externalitzar el seu departament de MARKETING

Estem al teu costat